Coaching kind en gezin

Coaching kind en gezin

Coaching kind en gezin Deze vorm van ondersteuning is gericht op het vergroten van de competenties van ouders, kinderen en jongeren en op het voorkomen van pedagogische (opvoedkundige) problemen.

Een pedagoog van Zorgbureau Emin Eller kan u hierin ondersteunen.

Tijdens een intake gesprek bij u thuis kijken we samen met u waarbij u hulp nodig heeft.

Na het intake gesprek wordt er samen met u zorgplan samengesteld waarin de gemaakte afspraken en de doelstellingen staan.

Het zorgplan wordt elke kwartaal met u geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Oranjeboomstraat 249

3071SL Rotterdam

010 223 47 02

Telefoon nummer

06 33 14 05 05

Spoed Nummer (24/7)

Heeft u vragen ?

info@zorgenadviesee.nl