Eigen bijdrage CAK

Eigen bijdrage CAK.

Er dient rekening te gehouden worden met het feit dat er voor een indicatie met PGB, mogelijk een wettelijk verplichte eigen bijdrage kan worden geëist.

Deze eigen bijdrage wordt berekend en geïncasseerd door CAK en is afhankelijk van de hoogte van de inkomen of gezamenlijke inkomen.

Voor meer informatie over CAK verwijzen wij u door naar het site van CAK. www.hetcak.nl.

Oranjeboomstraat 249

3071SL Rotterdam

010 223 47 02

Telefoon nummer

06 33 14 05 05

Spoed Nummer (24/7)

Heeft u vragen ?

info@zorgenadviesee.nl