Gespecialiseerde verpleging

Persoonlijke Verpleging en (gespecialiseerde) verpleging

Indien u verpleegkundige hulp of een wijkverpleegkundige nodig heeft kunt u terecht bij Zorgbureau Emin Eller.

Naast het indiceren, geven van advies, instructie en voorlichting over gezondheid,  ziektebeeld of revalidatie, omvat verpleegkundige hulp onder meer: Begeleiding bij ernstige ziekte.

Begeleiding bij medicijngebruik. Verpleeg technische handelingen zoals het toedienen van medicijnen, het inbrengen van een blaas katheter,  verzorgen van een tracheacanule, toedienen van zuurstof.

Wondverzorging en het voorkomen van wonden. Advisering over hulpmiddelen, bijvoorbeeld een looprek of hoog / laag bed. Bemiddeling met andere instanties. Coördinatie van zorg.

Oranjeboomstraat 249

3071SL Rotterdam

010 223 47 02

Telefoon nummer

06 33 14 05 05

Spoed Nummer (24/7)

Heeft u vragen ?

info@zorgenadviesee.nl