MSVT

MSVT

Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie is complexe thuisverpleging waarvoor de medisch specialist zichzelf eindverantwoordelijk stelt.

Oranjeboomstraat 249

3071SL Rotterdam

010 223 47 02

Telefoon nummer

06 33 14 05 05

Spoed Nummer (24/7)

Heeft u vragen ?

info@zorgenadviesee.nl