Uitsluitingscriteriazorgvrager

Uitsluitingscriteria cliënten

Beleid uitsluitingscriteria

Zorgbureau Emin Eller wil verantwoorde en kwalitatief goede zorg leveren aan al zijn cliënten. Dit heeft tot gevolg dat Zorgbureau Emin Eller zorgvragers met een specifieke zorgvraag of bepaalde problematiek niet altijd de juiste zorg kan bieden. Daarom kan Zorgbureau Emin Eller helaas niet alle cliënten aannemen. Zorgbureau Emin Eller hanteert daarom transparante uitsluitingscriteria. Zorgvragers met de navolgende zorgvragen zijn uitgesloten:

 • Met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan aanwezige reguliere begeleiding.
 • Zorgvragers met complexe verslavingsproblematiek.
 • Zorgvragers die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren.
 • Zorgvragers die andere cliënten of medewerkers discrimineren.
 • Zorgvragers met wegloopgedrag.
 • Zorgvragers met zeer intensieve lichamelijke zorgvragen. ( seksuele behoeftes )
 • Zorgvragers met actuele drugs- en/of alcoholverslaving.
 • Zorgvragers met psychoses die uit de hand kunnen lopen tot geweld of letsel aan ander.
 • Zorgvragers die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang).
 • Zorgvragers met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.
 • Zorgvragers met agressieproblemen of zorgvragers die seksueel ongewenst gedrag vertonen. Het gaat hier om gedragingen die onveilig zijn voor andere cliënten of medewerkers van Zorgbureau Emin Eller.
 • Zorgvragers met complexe psychiatrische problematiek.

 

Oranjeboomstraat 249

3071SL Rotterdam

010 223 47 02

Telefoon nummer

06 33 14 05 05

Spoed Nummer (24/7)

Heeft u vragen ?

info@zorgenadviesee.nl